Undersökning: Därför satsar vi inte på elbilar

Undersökning: Därför satsar vi inte på elbilar

Elbilsförsäljningen ökar i både Sverige och Norge men inte snabbt nog enligt Norges Automobilforbund, NAF. Det finns flera förklaringar till att många bilister drar sig för att överge den traditionella tekniken med förbränningsmotorer.

 

Enligt en undersökning som gjorts av InFact på uppdrag av NAF svarar 48 procent av de tillfrågade personerna att det är räckvidd och tillgång på laddstationer som är det största hindret för att skaffa en elbil.

 

– Människor är motiverade till att välja en elbil, det är långa väntelistor på de mest attraktiva modellerna. Men bilarnas tillgång på trygg laddning är fortsatt ett hinder för många. När det gäller räckvidden blir det allt bättre, däremot tror jag inte att politikerna riktigt har förstått hur stor frågan med laddningen är. De behöver byggas lika många nya laddare som det finns i dag, säger Nils Sødal, kommunikationschef på NAF.

 

Laddningen ses även i Sverige som det stora hindret för att överge traditionell teknik med fossila bränslen. Enligt en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av elhandelsbolaget Enefit saknar nästan hälften av svenska bilister möjlighet att ladda en elbil i anslutning till sina hem. Av dessa uppger 2 av 3 att de avstår från att skaffa en elbil just av den anledningen.

 

– Svenskarna är generellt positivt inställda till att skaffa elbil men osäkerheten kring laddningssituationen är fortfarande en stor bromskloss. Ribban för laddningsmöjligheter i anslutning till hemmet måste sänkas ännu mer, säger Jonas Lindelöf, Sverigechef på Enefit.

Publicerad: Juni 21, 2018