Så här använder man startkablar

Hur använder man startkablar

Det är inte roligt att råka utför ett tomt bilbatteri, det kan vara väldigt stressande att inte kunna starta bilen. Men om du har startkablar och en vänlig granne om du är hemma eller en vänlig medtrafikant om du inte är hemma så löser det sig ofta ganska smidigt.

Starta bilen med startkablar

För att starta bilen med startkablar behöver du först tänka på några säkerhetsdetaljer. Det är mycket viktigt att du inte råkar kortsluta kablarna genom att sätta ihop ändklorna med varandra. Detta kan i värsta fall leda till brand och det vill vi ju självklart undvika. Du bör också försäkra dig om att bilarna har samma spänning samt att du har koll på att kablarna sitter på samma pol, det vill säga, minus till minus och plus till plus.

Så här kopplar du startkablarna mellan 2 bilar:

  1. Bilen som skall starta bilen med tomt bilbatteri skall vara avstängd.
  2. Börja sedan med att koppla den röda kabeln mellan båda bilarnas pluspoler.
    Sedan kopplar du den svarta kabeln från den STARTANDE bilens minuspol till en olackerad del av mottagarbilens kaross så långt bort från batteriet som möjligt. Många moderna bilar har en särskilt markerad karosseridel som skall användas till detta.
  3. Försäkra dig om att ingen människa är i närheten av och rör bilarna, batterierna eller kablarna.
    Nu skall du starta bilen som laddar mottagarbilens batteri. Låt den givande bilens motor gå i några minuter.
  4. Stäng av den givande bilens motor och koppla ifrån kablarna i OMVÄND ordning, dvs, ta bort den svarta minuspolen från den mottagande bilens kaross och koppla bort den svarta kabeln från den givande bilens batteri. Koppla sedan bort den röda pluspolen från den mottagande bilens batteri och sedan från den givande bilens batteri.
  5. Försök nu att starta bilen som får starthjälp, låt den gå i 10-15 minuter så att bilbatteriet får tid på sig laddas ordentligt.

Lycka till!

Inlagd: Juni 01, 2022