Bli en av oss - starta en egen Mekonomenverkstad

Mekonomen är ett av Sveriges starkaste varumärken. År efter år topprankar vi i olika undersökningar. Det är naturligtvis ingen tillfällighet, vi arbetar hårt och målmedvetet med att bygga varumärket Mekonomen tillsammans med våra verkstäder. Och vi ska även i fortsättningen vara bäst i klassen när det kommer till service, kompetens och kvalitet på utfört arbete.

Likt länkar i en kedja måste var och en hela tiden stärkas och utvecklas för att möta de ökade krav vi belastas med – samtidigt som vi måste vara lönsamma. Det är så verkstadskedjan kommer att behålla sin tätposition som hela Sveriges bilverkstad. Tillsammans ska vi även i fortsättningen vara kundens förstahandsval.

Konceptet Mekonomen Bilverkstad har som främsta syfte att stärka oberoende verkstäders konkurrenskraft. En av de största utmaningarna är tekniken kring dagens bilar – en mekanikers viktigaste verktyg är inte längre skiftnyckeln. Datoriserad utrustning och teknisk kompetens är en förutsättning för att lyckas och detta område är numera ett av våra mest prioriterade. Inom ramen för Mekonomen Bilverkstad finns också utbildningar, administrativ hjälp, finansieringslösningar och inte minst marknadsföring och profilering.

Med dessa byggstenar får du rätt förutsättningar att bli en framgångsrik bilverkstad. En verkstad fylld med kunskap och driven av framgång – en Mekonomen Bilverkstad med andra ord.

Mejla oss så hjälper vi dig, oavsett om du vill handla av oss eller ansluta din verkstad. 

Kontakta Mekonomen