Viltolyckorna ökar – har du koll på vad som gäller om du drabbas?

"

De senaste åren har antalet rapporterade viltolyckor varit relativt stabilt. Enligt Expressen - ALLT OM BILAR handlar det om mellan 47 000 och 48 000 anmälda olyckor per år. Men förra året steg siffran kraftigt. Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet och polisen inträffade totalt 57 916 viltolyckor under 2016.

– Generellt är det svårt att uttala sig om varför vi ser denna ökning i antalet trafikolyckor med vilt 2016. Det finns en rad faktorer som kan spela in var för sig eller gemensamt, säger Joacim Lundqvist, hos Nationella viltolycksrådet.

 

Flera förklaringar

Det är främst olyckor med älg, rådjur, vildsvin och hjort som ökade under året. Och det kan många bakomliggande förklaringar. Ett exempel är tillgången på föda.

– När det gäller rådjur kan de milda vintrarna med god tillgång till föda för rådjuren vara förklaringen. Rådjuren har helt enkelt blivit fler, säger Joacim Lundqvist.

Att förklara varför älgolyckorna har blivit fler är svårare.

– Kanske har tillgången till föda påverkat även här, men samtidigt har inte snömängden varit så pass stor att djuren har tvingats ut på vägarna, berättar Joacim Lundqvist.

 

Fler anmäler

Renolyckorna har minskat totalt sett i Sverige. Det beror bland annat på att vädret har försenat flytten av djuren. Men antalet anmälda olyckorna med ren, som räknas som tamdjur, har ökat i Jämtland. Det behöver dock inte betyda att antalet faktiska olyckor har ökat.

– Det tror vi beror på den utländska yrkestrafiken. De har helt enkelt blivit mycket bättre på att anmäla viltolyckor, säger Joacim Lundqvist.

 

Om man skulle bli inblandad i en viltolycka är man skyldig att anmäla detta. Att bara strunta i det och åka vidare är straffbart och belagt med böter. Larma polis via SOS Alarm på telefonnummer 112. Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att sköta om detta.

SÅ UNDVIKER DU VILTOLYCKOR Se till att du är utvilad, då ökar du uppmärksamheten. Se över din belysning. Behöver du bättre halvljus? Kanske är det också en bra idé att montera extraljus? Du kan läsa mer om det HÄR. Anpassa hastigheten. Ju fortare du kör desto svårare är det att hinna upptäcka och bromsa för vilda djur. Har du bra vinterdäck? Läs mer HÄR. Tänk på att vilda djur rör sig extra mycket i skymning och gryning och att sikten försämras vid dålig väderlek. Se inte bara vägen, utan även terrängen runt omkring. Tänk på att en del djur är flockdjur – kommer det ett djur på vägen kan det komma flera. Tänk på att vilda djur även finns i tätort. Respektera varningsskyltarna för vilda djur.    
Inlagd: Januari 23, 2017