Behöver du bakljus på din bil?

Behöver du bakljus på din bil?

 

Den så kallade ”halvljuslagen” infördes i Sverige 1977. Den innebar att både bilens halvljus och bakljus ska vara tända under färd, även när det är ljust ute. Halvljuset fick ersättas av varsellyktor eller dimljus i dagsljus med god sikt.

2011 införde EU nya enhetliga regler för bilars belysning fram och bak under dagtid. Det innebar att varsellyktor fram blev obligatoriskt för nya biltyper som EU-typgodkänns från och med våren 2011. Dock tog man inte med baklyktorna, vilket gick emot vår halvljuslag och kravet på dagsbelysning bak försvann för svensk del.

Så här ska du använda bilens belysning:

 

I dagsljus:

Du ska använda halvljus, men du får även använda annat ljus som varsellyktor, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerade halvljusstrålkastare. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt.

 

I gryning, skymning eller mörker:

Här ska du använda hel- eller halvljus. Om du använder helljus är du skyldig att se till att framförvarande eller mötande fordon inte bländas. Annat ljus får inte användas.

 

I dimma eller kraftig nederbörd:

Här ska du använda halvljus eller dimljus – men du får inte använda dem tillsammans. Helljus kan användas, men försämrar ofta sikten. Du får använda dimbakljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande bländas.

 

Automatisk belysning:

Det finns bilar där bakljuset inte är tänt tillsammans med varselljus. Det är tillåtet att köra med varselljus under dagtid. Men om du kör en sådan bil måste du försäkra dig om att halvljuset är påslaget i mörker, gryning, skymning och när vädret är dåligt.

 

Källa: Transportstyrelsen

Uppdaterad: November 22, 2023