Repor i vindrutan kan vara en trafikfara

Repig ruta – Fixa repor i vindrutan

Enligt en undersökning från VTI, statens väg och transportforskningsinstitut, förkortas siktsträckan med mer än hälften när man kör med en repig vindruta i bländande situationer. Deras studie visar också att sikten minskar med så mycket som 65 procent när man jämför en ny vindruta med en som har gått 15 000 mil. Många anser att en vindruta därför aldrig ska användas mer än 7 500 mil utan att bytas.

Repor i vindrutan påverkar säkerheten

Under de ljusa sommarmånaderna är sikten ofta optimal, men när man bländas av direkt solljus blir det ofta tydligt hur det står till med bilens vindruta. Plötsligt kan små skador eller repor i framrutan bli riktiga irritationsmoment. Och ännu värre – det kan påverka trafiksäkerheten negativt.

Allra värst är det i mötessituationer när strålkastare från andra fordon lyser upp alla märken, repor och skador på vindrutan. Som förare blir man snabbt trött av att inte se ordentligt och risken för en olycka ökar när man bländas och missar viktig information i trafiken.

Glasförsäkring ingår ofta

I de flesta bilförsäkringar ingår en glasförsäkring. För att få hjälp åker man till en glasverkstad som gör en bedömning av skadorna på vindrutanrutan. När det handlar om ett stenskott går det ofta att laga, men när skadorna är för stora eller sitter mitt i siktfältet behöver hela vindrutan bytas för att vara trafiksäker och för att klara de krav som ställs vid besiktningen. Kostnaden står i regel försäkringsbolaget för, bilägaren behöver bara betala en självrisk.

Olika självrisker

Repor som försämrar sikten kan också gå på försäkringen, även här är det glasverkstaden som står för bedömningen. Vilka självrisker som gäller kan dock skilja sig en hel del mellan olika försäkringsbolag. Kontrollera i ditt försäkringsbrev vad som gäller för just din försäkring.

Uppdaterad: September 07, 2022