Besikta bilen

Besikta bilen: Här är alla regler och bästa tipset

Det är inte alltid så roligt att besikta sin bil. Om bilen underkänns kan det innebära dyra reparationer – och ännu en resa till bilprovningen för en ny besiktning. Men, kontrollen av fordon är viktig för säkerheten.

– Vi besiktar ju för att vi ska ha en säkrare vagnpark. Det är inte så överallt i Europa, men vi har väl lite extra säkerhetstänk i Sverige. Vi har dessutom ett speciellt klimat med varma somrar och kalla vintrar med salt på vägarna. Det påverkar bilarna på ett annat sätt, säger Jonas Carlsson, verkstadschef på Mekonomen Sisjön.

 

Slutsiffran styr när du skall besikta bilen

I fordonsvärlden är året indelat i så kallade besiktningsmånader och det är slutsiffran i registreringsnumret som talar om vilken månad det är dags för en bil. Man behöver dock inte besikta exakt den månaden, reglerna säger nämligen att man ska göra det inom sin ”besiktningsperiod” som sträcker från två månader innan och två månader efter besiktningsmånaden.

Alla personbilar som ska användas i trafik behöver kontrollbesiktigas. Men, alla bilar behöver inte besiktigas lika ofta. En ny personbil förutsätts vara i trafiksäkert skick och behöver inte kontrolleras förrän efter tre år. Nästa gång det är dags är efter ytterligare två år. För bilar som är fem år eller äldre gäller sen besiktning varje år för att undvika körförbud.

 

Andra regler för besiktning av äldre bilar

När bilarna fyllt 30 år upphör dock systemet med besiktningsmånader, här gäller istället två kalenderår från senaste besiktning, oavsett månad. När bilar fyllt 50 år behöver de i regel inte besiktas alls, förutsatt att de godkändes vid sista besiktningen och att de inte ska användas yrkesmässigt för person- eller sjuktransport, uthyrning, övningskörning, eller som utryckningsfordon. Bilarna kan också föreläggas om besiktning vid polisens flygande inspektioner.

Även släpfordon måste kontrollbesiktas. Husvagnar och släpvagnar med en totalvikt på under 3 500 kilo besiktas senast fyra år efter den månad då de togs i bruk. Därefter får det gå max två år mellan kontrollerna. Besiktades din husvagn eller släpvagn första gången i april ska den alltså besiktigas igen innan april två år senare. Skulle du välja att besikta den senare så blir det två år från den nya månaden.

 

Många får nedslag på bilbesiktningen

Det är många fordon som får nedslag på besiktningen. Det finns siffror från Bilprovningen som säger att nästan var tredje personbil har så allvarliga fel att de behöver återkomma för en efterkontroll efter att felet har lagats.

– Det vanligaste orsakerna till nedslag är banala som till exempel trasiga glödlampor. Sen har det under de senaste åren också blivit allt vanligare med kärvande bromsar bak. Det beror mycket på att många försöker köra miljövänligt och inte bromsar så mycket. För att undvika problemet med kärvande bromsar kan man då och då bromsa ordentligt för att motionera hela bromssystemet. Viktigt bara att man gör det på en bra plats och tittar i backspegeln först, säger Jonas Carlsson.

 

Fel måste åtgärdas innan du besiktar

Vissa fel leder till att fordon blir underkänt utan krav på efterkontroll. Felen måste åtgärdas, men fordonet behöver inte ombesiktas. Om samma fel finns vid nästa besiktning blir fordonet dock automatiskt underkänt med krav på efterkontroll.

Krav på efterkontroll vid bilbesiktning

Många fel leder dock till krav på efterkontroll direkt när du besiktar bilen. De ska göras inom en månad för att fordonet inte ska få körförbud och under tiden får fordonet inte användas mer än nödvändigt. Efter det har du ytterligare en månad på dig att göra efterkontrollen innan du måste göra en helt ny kontrollbesiktning. Observera att bilar med körförbud på grund av utebliven efterkontroll bara får köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt kan du kontakta ditt försäkringbolag för en trafikförsäkring och får då köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

 

Mekonomen fixar tvåorna direkt i verkstaden

Mekonomen Sisjön får in många bilar som fått nedslag på besiktningen, förra året hade man ungefär 400 stycken att ta hand om. Kunderna får här sina bilar reparerade – men slipper åka tillbaka till bilprovningen för att få dem godkända. Detta tack vare att man erbjuder tjänsten ”Släcka tvåor” och alltså godkänner reparationen direkt på verkstaden. Och kunderna kan lita på att de här kontrollerna utförs på rätt sätt.

– Vi har ackreditering från Swedac, det är samma som kontrollerar och ackrediterar besiktningsorganen. Vi har tuffa krav på oss så att allt utförs på rätt sätt, säger Jonas Carlsson.

image1 Namn: Jonas Carlsson. Ålder: 35 år. Bor: Kungsbacka. Verkstadschef för Mekonomen Sisjön, Mekonomen Krokslätt samt Speedy Bilservice i Mölndal.
Uppdaterad: November 22, 2023