Perfect Clarity Glass Sealent

Varumärke Meguiars

Artikelnummer 6X-G8504

Perfect Clarity Glass Sealent

Meguiars

6X-G8504


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


189 kr 159 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller: PROPAN-2-OL, DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA, 1-PROPOXIPROPAN-2-OL

Superhydrofobisk formula som stöter bort vattnet från ytan. Underlättar körningen och sikten i regnväder.
Laddar...