Pinsamt med smutsig bil

Inte tvättat? Så pinsamt är det att köra en smutsig bil

 

Smutsen sliter på din bil. Ofta finns här föroreningar som angriper olika typer av material, inte minst lacken. Smutsen kan också kapsla in fukt som tillsammans med salt ökar risken för rostangrepp.

Det här vet de flesta svenska bilägarna, men många drar sig ändå för att tvätta sina bilar regelbundet. Åtta av tio tvättar bilen en gång i månaden eller mer sällan och när det väl sker är det inte för att skydda bilen. I en undersökning som genomförts av Kantar Sifo uppger varannan svensk bilägare att det främsta skälet till att tvätta är att det till slut blir för pinsamt att låta bli.

 

Många tvättar hemma

Undersökningen, som är beställd av OKQ8, avslöjar också att många använder sig av automattvättar för att hålla sina bilar rena, 66 procent av de 1 227 tillfrågade uppger att de kör igenom en automattvätt minst en gång per år. Fyra av tio uppger också att de tvättar bilen hemma eller flera gånger per år – trots att de vet att det kan innebära att förorenat vatten rinner ner i grundvattnet. Kvinnor är generellt sett mer miljömedvetna än män gällande biltvättar. 25 procent av kvinnorna anser att miljöaspekten är viktigast när man bestämmer hur bilen ska tvättas, för män är priset ofta vanligast. 24 procent låter plånboken styra när bilen ska fräschas till och kostnaden blir allt viktigare ju yngre bilägaren är.

 

Litar inte på att det blir rent

Enligt undersökningen lever ett antal myter fortfarande kvar bland svenska bilägare. Till exempel tycker 44 procent inte att bilen blir lika ren i en automattvätt som när man tvättar för hand. 29 procent oroar sig för att automattvätten ska ge skador i lacken, 36 procent anser att det är sämre för miljön att tvätta ofta och 17 procent har uppfattningen att bilen inte blir riktigt ren om man använder sig av miljövänliga rengöringsprodukter.

Uppdaterad: Juni 29, 2022