Undersökning: Så tvivlar vi på oss själva i trafiken

Undersökning: Så tvivlar vi på oss själva i trafiken

Många svenskar upplever att de inte har full koll på alla reglerna som gäller i trafiken – trots att de har körkort. Det finns geografiska skillnader, mest självförtroende har förare i övre Norrland. Här är 60 procent säkra på att de kan både teori och praktik så bra att de skulle klara att ta körkort igen. De som tvivlar mest på sin förmåga och sina kunskaper är stockholmarna, där tror 49 procent att de inte skulle klara testerna om de skulle köra upp igen.

– I Stockholm är det fler bilar och mer stress vilket kan föranleda att det blir mer osäkerhet, säger Benny Karlsson, marknadschef på KVD som beställt undersökningen.

 

Svårt med teorin

Frågan som ställdes i undersökningen var ”Tror du att du skulle få godkänt om du blev tvungen att ta om körkortet?” De flesta negativa svaren handlade om teoriprovet, var femte person trodde att de skulle missa här. Självförtroendet var bättre när det gäller själva körningen, bara två procent trodde att de skulle klara teorin men missa uppkörningen.

 

Män mest positiva

Undersökningen från Sifo visar att män är mest positiva till sin egen förmåga att klara ett körkortsprov. 52 procent trodde att de skulle klara det mot 46 procent av kvinnorna. Yngre personer är klart mer självsäkra än äldre. 60 procent av de tillfrågade personerna under 34 år tror att det skulle kunna ta körkortet igen, medan det för 56–79-åringar bara är 37 procent som är övertygade om att de skulle klara körkortet.

– Många unga har förmodligen färska kunskaper och stort självförtroende men det är viktigt att komma ihåg att flest unga är inblandade i olyckor, säger Benny Karlsson.

Inlagd: Augusti 29, 2017