Nya regler för din A-traktor

Nya regler för din A-traktor

Många Epa- och A-traktorer är i utmärkt skick. Men, det gäller dessvärre inte alla. Vid upprepade tillfällen har polisen varnat för att det finns ett antal fordon i Sverige som är i så dåligt skick att de inte är trafiksäkra. Och eftersom det hittills inte funnits några krav på att de ska besiktigas har de kunnat användas i trafiken – trots ibland allvarliga brister.

– Vi har fått många signaler från poliserna i olika delar av landet. De ser vid trafikolyckor med A-traktor att de är i väldigt dåligt skick, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen, till Sverige Radio.

 

Krav på besiktning

Transportstyrelsen föreslog därför att nya regler måste till och det har regeringen lyssnat på. Från och med 20 maj 2017 är det krav på besiktning för både Epa-och A-traktorer. Första gången detta ska ske är fyra år efter ombyggnadsbesiktningen och därefter vartannat år. Reglerna tillämpas från 20 maj 2018.

– En återkommande kontroll kommer att höja den tekniska statusen på fordonen, säger Mats Hjälm till Sverige Radio.

 

Så här skriver regeringen: 

”Beslutet innebär att besiktningsintervallen för motorredskap klass 1, EG-mobilkranar, släpvagnar som dras av sådana fordon, bilar ombyggda till motorredskap (s.k. Epa-traktor) och bilar ombyggda till traktorer (s.k. A-traktor) ändras så att kontrollbesiktning ska ske första gången efter fyra år och därefter vartannat år. Bestämmelserna träder i kraft den 20 maj 2017 men ska tillämpas först på besiktningar som görs fr.o.m. den 20 maj 2018.”

Inlagd: Februari 20, 2017