Undersökning: Många oroliga i trafiken

Undersökning: Många oroliga i trafiken

Kantar Sifo har på uppdrag av Mekonomen genomfört en billivsstudie där 1 193 personer bland annat har fått svara på hur de upplever trafiken. Och resultatet är tydligt: Många är oroliga när de rör sig i trafiken.

 

Varannan oroliga för dåliga förare

Enligt undersökningen uppger drygt hälften av alla tillfrågade, 51 procent, att de känner sig oroliga på grund av andra förare som kör dåligt. 44 procent oroar sig också för att många använder sig av sina mobiltelefoner samtidigt som de kör bil och lika många säger sig också vara ängsliga för att de kan möta medtrafikanter som är påverkade av alkohol.

Det finns också andra orosmoln när man ska ge sig ut i trafiken. Enligt undersökningen uppger 20 procent att de oroar sig för att det ska bli dåligt väder när de ska köra bil, nio procent tycker också att det är jobbigt med mörker.

 

Rädda att själva göra fel

Många är också ängsliga för att själva göra fel och därmed skada andra. Hela 18 procent är oroliga för att de ska köra på en cyklist eller fotgängare. 11 procent säger sig vara rädda för att kroka med en annan bilist.

 

De flesta som svarat på frågorna i undersökningen från Mekonomen/Kantar Sifo verkar dock vara laglydiga. Endast 3 procent uppger att de är oroliga för att bli stoppade av polisen när de är ute och kör.

Inlagd: Februari 13, 2018