Parkera i naturen – så fungerar allemansrätten

Parkera i naturen – så fungerar allemansrätten

Naturen står öppen för oss alla – där vi kan njuta av fågelsång, blommande ängar och lummiga skogar. Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot djuren – inte störa eller förstöra är allemansrättens huvudregel.

Här reder vi ut vad som egentligen gäller när du ska köra, parkera eller campa i naturen.

 

Inga motorfordon i terrängen

Särskilda regler gäller trafik med bilar, motorcyklar och andra motordrivna fordon. Att köra bil, mc eller moped på barmark i terrängen är, med vissa undantag, förbjudet enligt terrängkörningslagen. Det är inte heller lagligt för markägaren att köra i terrängen, så länge hen inte utför jord- eller skogsbruk. Terrängkörning kan även vara tillåtet i samband med jakt, renskötsel eller räddningstjänst.

 

Förbud mot motortrafik på enskild väg

Åker du på enskilda vägar gäller det att ha uppsikt på om det är tillåtet att köra in där med motordrivna fordon. För den som äger enskild väg kan utan vidare förbjuda motortrafik på vägen – och överträdelse kan leda till bötesstraff. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på något annat tydligt sätt.

Om du ska parkera ditt fordon kan du normalt sett göra det omedelbart intill vägen, så länge du inte skadar marken, stör markägaren, bryter mot trafikregler, eller hindrar andras framfart.

 

Tält och camping

Ska du ut och campa med tält, husvagn eller husbil i sommar? Då finns det regler som du måste förhålla dig till. Det går bra att tälta i något eller några dygn om du inte stör markägaren eller skadar naturen. Du får inte slå upp tält på mark som ligger för nära boningshus eller används för jordbruk, plantering eller betesmark. Ju närmare bebodda hus ju större anledning att be markägaren om lov.

Särskilda regler gäller om du befinner dig i en nationalpark eller naturreservat där det kan vara tältförbud i hela området. Kolla efter anslagstavlor i området – de visar vad du får och inte får göra.

 

Vid fri camping med husvagn eller husbil är möjligheterna begränsade och kravet på hänsyn ännu större. Terrängkörningslagen gäller här så det är inte tillåtet att köra i terräng med husvagn och husbil. Även stränder, hagar, parkmark och gräsmattor räknas som terräng. En husvagn eller husbil anses förmodligen som mer störande än tält så fråga alltid markägaren om lov, även om det bara handlar om en natt.

Ska du stanna till och övernatta på en rastplats kan du som längst stanna i 24 timmar. Men vid lördagar, söndagar och helgdagar får du faktiskt stanna till nästa vardag. Se efter om det finns någon tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen så det inte är andra regler som gäller.

allemansratt Allemansrätten Allemansrätten ger oss en unik möjlighet för alla människor att kunna få röra sig fritt i naturen och röra dig på annans mark utan att behöva fråga om lov. När du exempelvis paddlar, klättrar, springer eller bara promenerar i skogen så använder du dig av allemansrätten. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet på natur och djurliv. Grundregeln är att bruka allemansrätten med förnuft.   Källor:
Uppdaterad: Juni 29, 2022