Forskarna: Ditt beteende i trafiken kan smitta andra

Forskarna: Ditt beteende i trafiken kan smitta andra

I studien, som omfattar nära 9 000 förare från 15 europeiska länder, är 87 procent av bilförarna överens om att när en person kör hänsynsfullt i trafiken så kan det goda beteendet smitta av sig och få dem själva att bli mer hänsynsfulla.

 

Kan starta en kedja av händelser

Samtidigt berättar 55 procent att när de blir irriterade på någon förare är de benägna att ta ut frustrationen på någon annan bilförare senare. Slutsatsen är att en handling av vänlighet eller aggression kan starta en hel kedja av händelser som antingen skapar en säkrare eller farligare trafikmiljö för många.

– Bilförarna omkring oss påverkar starkt hur vi själva beter oss i trafiken. Vid de allra flesta situationerna på vägen tillämpar förare logiken om ömsesidighet. Men eftersom många interaktioner på vägen är flyktiga så är ömsesidigheten ofta indirekt – vårt svar ges till en helt annan förare senare på vår resa vilket skapar en dominoeffekt, säger Dr Chris Tennant på London School of Economics som ledde forskningsprojektet.

 

"Det finns många sätt att vara hänsynslös"

Enligt undersökningen sticker ett positivt beteende ut som viktigt: Nämligen att tacka varandra i trafiken. 90 procent säger sig uppskatta ett tack och många av de tillfrågade bilförarna tillstår att när en annan förare låter bli att säga tack så blir de mer benägna att köra offensivt vid nästa interaktion i trafiken.

– Det finns många sätt att vara hänsynslös. Alla dessa har förmågan att eskalera och intensifiera en hänsynslös och potentiellt mindre säker körningskultur. Men det finns bara ett fåtal sätt att vara artig. De få sätten är mycket kraftfulla, som att låta andra köra före i tät trafik, skapa ögonkontakt och säga tack när andra låter dig köra före eller ursäkta när du hindrar andra. De här gesterna bidrar till en mer hänsynsfull trafikkultur, säger Tennant.

Inlagd: Oktober 27, 2016