Välj vilken bilverkstad du vill – och behåll nybilsgarantin

Välj vilken bilverkstad du vill – och behåll nybilsgarantin

Att följa biltillverkarens serviceplan är det enklaste receptet på ett problemfritt bilägande. Därför är det viktigt att välja en verkstad som ger dig rätt service och ett utskrivet serviceprotokoll.

 

Välj verkstad själv

 

För nyare bilar är detta också viktigt för att nybilsgarantin ska gälla. Om något går sönder behöver man kunna visa att biltillverkarnas rekommendationer har följts. Det betyder dock inte att man måste serva sin bil på en märkesverkstad.

– Genom att konsumenterna kan välja vilken verkstad de vill, blir det bättre och högre konkurrens och därmed lägre priser. Bilägarna har dessutom själva möjlighet att jämföra priser, säger Bo Ericsson, vd på SFVF, branschföreningen för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Sveriges Bildelsgrossisters Förening och Sveriges Fordonsverkstäders Förening driver kampanjen Verkstadsvalet för att informera bilägarna om möjligheten att fritt välja bilverkstad. Få bilägare vet att garantierna gäller oavsett vilken verkstad de väljer trots att den nya EU-förordningen kom redan 2010.

– Som bilägare bör man ringa runt till olika verkstäder och bilda sig en egen uppfattning av de alternativ som finns, jag rekommenderar att man kontaktar 2–3 stycken och sedan väljer utifrån både pris och service, säger Bo Eriksson.

 

Garantin gäller

 

Så länge arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt fortsätter nybilsgarantin att gälla oavsett vilken verkstad du väljer. För att vara säker på att verkstaden verkligen arbetar fackmannamässigt, skall de följa biltillverkarens serviceprotokoll. Detta för att garantera att de specifikationer och intervaller som gäller för just din bil efterföljs. Som exempelvis när det är dags för kamremsbyte.

Be också om en detaljerad faktura med alla åtgärder som har utförts, det ska till exempel framgå vilken olja och vilket oljefilter som använts. Med fakturan kan du sedan bevisa att arbetet varit fackmannamässigt utfört och vilka delar som har använts, om du stöter på patrull vid ett framtida garantiärende.

I en dom i Marknadsdomstolen från 2012 slogs det fast att en biltillverkare inte kan tvinga bilägare till sina egna verkstäder för att nybilsgarantin ska gälla. Det finns också EU-regler som säger att biltillverkarna är skyldiga att tillhandahålla de verktyg och specifikationer som krävs för att oberoende verkstäder ska kunna genomföra service och reparationer.

 

"Bra idé att spara protokollet"

 

– Det kan dock vara en bra idé att spara serviceprotokoll i handskfacket som verkstaden kan utgå ifrån så att man är säker på att verkstan har rätt information, menar Bo Eriksson.

Förr var det viktigt att serviceboken fylldes i efter varje utfört underhåll. Genom att digitalisera serviceböckerna har biltillverkare försökt låsa sina kunder till märkesverkstäderna eftersom de är de enda som haft tillgång till serviceböckerna. Nu slopades dock kravet på serviceboken enligt en färsk dom i Allmänna reklamationsnämnden (ärende 2018-293). Domen fastslog att serviceboken inte behövde fyllas i så länge det kunde bevisas att arbetet utförts enligt serviceprotokollet och att rätt olja och oljefilter använts.

Inlagd: Juni 18, 2018