Avslöjade: Så kör vi – egentligen

Avslöjade: Så kör vi – egentligen

Det är Stiftelsen VINCI Autoroutes som intervjuat 13 600 européer, bland dem 1 001 svenskar, om hur vi beter oss när vi kör bil. Och här framkommer att vissa av oss har en skev självbild.

Många av de intervjuade svenskarna anser sig nämligen vara mycket duktiga på att köra bil. När de ombeds sätta betyg på sig själva utifrån en tiogradig skala blir snittbetyget hela 7,9. Och dessutom använder hela 98 procent minst ett positivt adjektiv för att beskriva sina egna förmågor som bilförare. 76 procent anser sig vara uppmärksamma, 59 procent säger sig vara lugna och 32 procent säger sig vara hövliga när de sitter bakom ratten.

 

Förolämpar medtrafikanter

Men, undersökningen från VINCI Autoroutes visar samtidigt på något helt annat. Det visar sig nämligen att hela 94 procent tillstår att de brukar köra för fort och 75 procent säger att de inte respekterar säkerhetsavstånden i trafiken. Dessutom erkänner en tredjedel av de intervjuade att det hänt att de på olika sätt har förolämpat medtrafikanter.

 

"Stämmer med forskning"

Sonja Forward är forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Hon har studerat de mekanismer som styr beteendet och hon känner igen resultaten i undersökningen från sitt eget arbete.

– Det här stämmer bra med den forskning som jag har gjort. Det vi vet är att medvetna felhandlingar, som tillexempel att köra för fort eller att inte hålla avstånd, orsakar olyckor. Men när vi pratar med den här gruppen förare tycker de ofta att det inte är något problem och ser inga faror – för de tycker att de är så skickliga, säger hon till Expressen.

Inlagd: September 13, 2016