Så väljer kvinnor och män bil – och det är inte som du tror

 

Den gamla myten att kvinnor väljer bilar utifrån färg eller utseende kan vi nu avliva en gång för alla. Enligt en enkätundersökning som Carbuyer gjort bland nybilskunder är det tvärtom männen som i högre utsträckning gör känslomässiga val när de köper bil. Enligt undersökningen är det vanligt att män ofta går på design, prestige och prestanda – och män är 20 procent mer benägna att låta bilens färg avgöra om det ska bli affär eller inte.

 

Låter kostnader och funktioner styra

Av de kvinnor som deltagit i undersökningen uppger 40 procent att de påverkas av biltillverkares anseende. Kvinnorna är också 20–25 procent mer benägna att låta bränsleekonomi, servicekostnader och försäkringskostnader styra sina bilval. Dessutom lägger kvinnor större vikt vid fordonets utrymmen och praktiska funktioner.

Undersökningen visar också att kvinnor nu ligger bakom de flesta besluten om bilköp. Av de tillfrågade männen uppger 50 procent att deras partner hade del i beslutet. Kvinnorna vill i större utsträckning fatta besluten själva, här säger bara 39 procent att de lät sin partner vara med och tycka till.

 

Män bättre på att pruta

Trots att undersökningen visar att kvinnor generellt är mer genomtänkta och förnuftiga bilköpare finns det ett område där kvinnor fortfarande är i underläge: Enligt undersökningen är det 20 procent mer sannolikt att en man lyckas förhandla till sig ett bättre pris.

– Ja, undersökningen visar att det är långt kvar för många kvinnor innan de känner sig bekväma med att gå till en bilhandlare och förhandla om priset, säger Carbuyers redaktör Stuart Milne.

Publicerad: September 13, 2016