Fartkameror på våra vägar

Planen: Fler fartkameror

I dag finns drygt 1 500 kameror längs våra vägar. Varje år resulterar det i cirka 300 000 registreringar och i drygt 100 000 bötesförelägganden. Det betyder att myndigheten får in närmare 150 miljoner kronor från fortkörarna per år. Den summan kommer förmodligen att öka – det finns nämligen planer om att sätta upp ytterligare 750 kameror fram till 2020, skriver DI.

Fartkameror räddar liv

Kamerorna finns dock inte där för att staten ska få in bötespengar. De finns för att sänka hastigheterna på vägarna och öka säkerheten på dem. Och enligt siffror från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och Trafikverket fungerar det: Omkring 20 människoliv sparas och antalet svårt skadade minskas med uppemot 80 personer per år tack vare fartkamerorna.
– Ambitionen om att etablera fler kameror handlar inte om att maximera böter utan att få ner medelhastigheten på sträckor där vi vet att olycksrisken är hög och försöka minimera antalet skadade i trafiken, säger Anders Drugge på ATK till Dagens Industri.

Här ska fartkamerorna sitta

Exakt var de 750 nya kamerorna kommer att placeras är inte kommunicerat, men ett flertal av dem kommer att finnas i Mellansverige och Stockholm där det är mest trafik.
– Vi placerar ut kamerorna där de kan rädda flest. Att investera i en fartkamera som kostar omkring en halv miljon kronor, är ett relativt billigt och ett effektivt sätt för att få ner hastigheten på vägarna, säger Eva Lundberg, ansvarig för ATK vid Trafikverket, till Dagens Industri.

 

Uppdaterad: Augusti 30, 2022