Nya mekaniker tryggar framtiden för din bil

Moderna bilar blir allt mer avancerade. Det handlar om nya funktioner och nya tekniska lösningar. Det handlar också om nya sätt att reparera och serva de moderna fordonen. Den snabba utvecklingen ställer allt högre krav på kompetens hos personalen i verkstäderna – och de här kunskaperna har blivit en bristvara.

– Det handlar dels om pensionsavgångar och om att för få utbildas i dag. På sina håll handlar det också om att utbildningarna inte håller den nivå som branschen önskar. Eleverna är inte anställningsbara för att de ibland inte har lärt sig rätt saker, säger Petra Bendelin.

 

500 mekaniker behövs

Inom några år bedömer Mekonomen Group att de kommer att behöva 500 mekaniker och att hela verkstadsbranschen behöver 5 000 nya medarbetare. Som ett led i att trygga framtida försörjning av kompetenta mekaniker etablerar Mekonomen Group därför en egen gymnasieutbildning tillsammans med skolaktören Lärande i Sverige AB, som i dag driver Real Gymnasiet på flera orter.

För kunna skapa ett optimalt utbildningsprogram har behovsanalyser utförts i ett stort antal moderna verkstäder. Programmet kommer att omfatta en större mängd arbetsförlagt lärande (APL) med möjlighet till gymnasial lärlingsutbildning.

 

Modern utrustning och digitala verktyg

Viktiga element i utbildningen kommer att vara de nya digitala verktyg och modern diagnosutrustning som används i verkstäderna, stor vikt kommer också att lägga vid att eleverna får arbeta med moderna bilar under sin utbildning.

– Det är naturligtvis viktigt att ha rätt objekt att träna på. Har man haft en gammal Ford Escort att skruva på i skolan är det svårt att sen komma ut till verkstäderna och ta sig an moderna bilar, säger Petra Bendelin.

Lansering av Mekonomens fordonsprogram planeras till hösten 2017 i Stockholm och Lund.

Inlagd: September 13, 2016