Rattsurfa inte – så här illa kan det gå!

Rattsurfa inte – så här illa kan det gå!

I många länder är det helt förbjudet att använda sin mobiltelefon under bilkörning, på många håll får man inte ens svara på ett samtal om man inte har telefonen kopplad till en handsfree.

I Sverige får bilförare enligt Trafikförordningen ”ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. Det hindrar dock inte alla från att surfa eller skicka sms när de kör bil. Och det beteendet tros orsaka många olyckor.

 

Tittat på 300 olyckor

Transportstyrelsen har tittat på uppgifter från 300 olyckor där föraren tros ha använt mobil eller annan kommunikationsutrustning medan de kört bil för att kartlägga vilka olyckstyper som är vanligast. I rapporten ”Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor” framkommer att singelolyckorna är vanligast förekommande. I 122 av de 300 granskade händelserna var bara ett fordon inblandad. Näst vanligast är så kallade upphinnandeolyckor, enligt Transportstyrelsens rapport hade föraren i 119 av de 300 olyckorna kört in i ett fordon framför.

 

"Mörkertalet stort"

Ingen vet exakt hur vanligt det är att mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning spelar en roll i olyckssituationer, det är inte obligatoriskt för sjukvårdspersonal eller personal att rapportera in mobiltelefonanvändandet. Mörkertalet är därför stort, konstaterar Transportstyrelsen i sin rapport.

Det är regeringen som beställt rapporten för att utvärdera om dagens regler om mobil i bil är tillräckligt bra. Även om man konstaterat att förarna har använt mobiltelefon innan olyckorna betonar Transportstyrelsen att det är svårt att med bestämdhet slå fast i vilken utsträckning det bidragit till olyckorna.

I många länder är det helt förbjudet att använda sin mobiltelefon under bilkörning, på många håll får man inte ens svara på ett samtal om man inte har telefonen kopplad till en handsfree.

I Sverige får bilförare enligt Trafikförordningen ”ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. Det hindrar dock inte alla från att surfa eller skicka sms när de kör bil. Och det beteendet tros orsaka många olyckor.

 

Tittat på 300 olyckor

Transportstyrelsen har tittat på uppgifter från 300 olyckor där föraren tros ha använt mobil eller annan kommunikationsutrustning medan de kört bil för att kartlägga vilka olyckstyper som är vanligast. I rapporten ”Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor” framkommer att singelolyckorna är vanligast förekommande. I 122 av de 300 granskade händelserna var bara ett fordon inblandad. Näst vanligast är så kallade upphinnandeolyckor, enligt Transportstyrelsens rapport hade föraren i 119 av de 300 olyckorna kört in i ett fordon framför.

 

"Mörkertalet stort"

Ingen vet exakt hur vanligt det är att mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning spelar en roll i olyckssituationer, det är inte obligatoriskt för sjukvårdspersonal eller personal att rapportera in mobiltelefonanvändandet. Mörkertalet är därför stort, konstaterar Transportstyrelsen i sin rapport.

Det är regeringen som beställt rapporten för att utvärdera om dagens regler om mobil i bil är tillräckligt bra. Även om man konstaterat att förarna har använt mobiltelefon innan olyckorna betonar Transportstyrelsen att det är svårt att med bestämdhet slå fast i vilken utsträckning det bidragit till olyckorna.

Uppdaterad: November 24, 2023