Garanti på din bil – har  du koll på vad som gäller?

Garanti på din bil – har du koll på vad som gäller?

Alla nya bilar säljs med en nybilsgaranti för att kunderna ska kunna känna sig trygga med sina köp. Det finns dock inga regler för hur garantierna ska utformas, därför varierar villkoren mycket mellan olika tillverkare. Till exempel finns det bilmodeller med garantier som bara gäller i ett år samtidigt som andra erbjuder upp till tio års nybilsgaranti. Vad som ingår i dessa garantier varierar också mycket.
– Det finns lika många varianter av garantier som det finns bilmärken. Ta reda på vad som gäller innan du köper bilen, uppmanar Madeleine Westerling, kedjechef för Mekonomen Bilverkstad.

 

Ett har dock biltillverkarna gemensamt: De kräver alla att bilarna ska servas på ett fackmannamässigt sätt för att garantierna ska gälla. Och vad det innebär är det många bilägare som inte har koll på.

 

Enligt en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Mekonomen tror en tredjedel av alla bilägare att de måste serva sina bilar på en märkesbunden verkstad för att garantierna ska fortsätta gälla. Det är dock fel. Det räcker med att arbetet utförs på rätt sätt för att man ska kunna vara trygg med sina garantier.
– Bilens garanti får inte påverkas av en serviceåtgärd så länge arbetet utförs fackmannamässigt. Du kan alltså göra en service eller reparation på till exempel en Mekonomenverkstad utan att nybilsgarantin påverkas, säger Madeleine Westerling.

 

Om något skulle hända med bilen som täcks av garantin, kanske något stort som ett motorhaveri eller något mindre som en krånglande klimatanläggning, måste man vara vaksam. Här kan man inte lämna in bilen var som helst för reparation och sen kräva ersättning från bilförsäljaren.
– En garantiåtgärd måste du utföra hos den som sålt produkten, säger Madeleine Westerling.

Uppdaterad: Juli 25, 2023