Enkla guiden: Så blir du ett proffs på att fickparkera

Enkla guiden: Så blir du ett proffs på att fickparkera

1. Ställ upp dig

Vi utgår från att du ska fickparkera på höger sida av vägen. Placera ditt fordon parallellt med bilen framför den tomma ruta som du valt ut som parkeringsplats, en tumregel kan vara att dina bakhjul ska vara i höjd med bilens bakre stötfångare.

 

2. Vinkla in aktern

Vrid ratten fullt åt höger och backa långsamt så att aktern pekar in mot den tomma rutan. Ungefär när du som förare befinner dig i höjd med bakljusen på den parkerade bilen är det dags att räta upp dina hjul. Backa sen rakt bakåt tills ditt bakhjul är ett par decimeter från trottoarkanten.

 

3. Vrid in fronten

Nu är det dags att få in fronten. Vrid om ratten fullt åt vänster och fortsätt att backa. Här finns det nu några saker att se upp med. Håll koll på att din front inte kommer för nära bilen framför, blir du osäker kan du kliva ur och titta. Var också noga med att höger bakfälg inte kommer mot trottoarkanten och skadas. Backa inte heller för långt så att du kör på bilen bakom. Hemligheten är att ta det lugnt och inte bli stressad. Känner du dig osäker? Be din passagerare kliva ut och titta eller ta en paus och titta själv. Det får ta den tid det tar.

 

4. Justera avståndet

Nu står bilen förhoppningsvis parallellt med trottoarkanten. Ställ hjulen rakt och kör fram en liten bit så att du har ungefär lika mycket plats framför och bakom ditt fordon.

 

5. Klart!

Stäng av motorn och dra åt handbromsen.

Inlagd: November 16, 2017