I stället för diesel: Så funkar nya miljötekniken

I stället för diesel: Så funkar nya miljötekniken

Elhybrid

Elhybrider kallas ofta kort och gott för ”hybrider”. De har en konventionell förbränningsmotor som oftast drivs med bensin och en elmotor som oftast drivs av ett batteri som laddas av förbränningsmotorn under körning och av energin från inbromsningar. När det inte finns någon energi till elmotorn eller när föraren trampar hårt på gaspedalen tar förbränningsmotorn automatiskt över.

 

Laddhybrider

Laddhybrider kallas ofta för plug-in hybrider. Precis som elhybriderna har laddhybriderna både el- och bensinmotorer. De är dessutom utrustade med laddbara batterier som gör att man kan köra längre sträckor, oftast flera mil, på ren eldrift utan att bensinmotorn startas. När elen är slut tar bensinmotorn automatiskt över och man kan fortsätta sin resa.

 

Laddhybriderna kan laddas med vanlig hushållsel och ibland också med snabbladdare som finns på olika platser.

 

Elbilar

En eldriven bil saknar helt förbränningsmotor utan drivs enbart med elektricitet. Tack vare att batterikapaciteten blir allt bättre ökar räckvidden för elbilarna som nu ofta kan köras riktigt långa sträckor. De flesta elbilar kan laddas hemma med hushållsel och kan också snabbladdas.

 

Elbilar är fortfarande förhållandevis dyra i inköp, men energikostnaden per mil är lägre än för både bensin- och dieselbilar. Tack vara att elbilar inte har komplicerade förbränningsmotorer är service och reparationer också ofta billigare.

 

Gasbilar

Gasbilar går att köra på CNG – Compressed Natural Gas – som är ett fossilt bränsle. Även om CNG producerar växthusgaser vid förbränning är det ett renare alternativ än bensin och diesel.

 

Väljer man att köra sin gasbil på biogas sjunker dock CO2-utsläppen dramatiskt.

 

Biogas är ett förnybart bränsle som bland annat utvinns ur hushållsavfall. Man kan också göra biogas av till exempel avloppsvatten, slam från reningsverk eller rester från skogsindustrin. Just nu finns cirka 170 tankställen i Sverige och tekniken är billig och väl beprövad.

 

Bränslecellsbilar

En bränslecellsbil är i grunden en elbil – men istället för att ha ett laddbart batteri får den sin energi från en bränslecellsstack som matas med vätgas och syre. I bränslecellen omvandlas energi till elektricitet som därefter driver motorn. Från avgasröret kommer ingenting annat än vattenånga.

Uppdaterad: Oktober 06, 2023