Motormännen varnar: Vägarna kommer att bli sämre

Motormännen varnar: Vägarna kommer att bli sämre

För fjärde året i rad har Motormännens Riksförbund undersökt hur våra svenska vägar mår. Under fyra månader har förbundets ideella kontrollanter granskat närmare 7 300 mil vägar över hela landet.

 

I rapporten konstateras att det svenska vägnätet generellt håller en hög kvalitet, en stor del av vägnätet underkändes dock.
På de underkända vägarna bedöms det vara obehagligt att köra, dessutom stiger kostnader för reparation när vägarna inte underhålls.

 

– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter. Det är en ren baklängesaffär att spara på nödvändigt vägunderhåll, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

 

Kräver satsningar

Rapporten visar på betydande skillnader inom landet. Vägarna i skogs- och glesbygdsområden, framförallt i inlandet i norra Sverige, är i betydligt sämre skick än motsvarande vägar i söder. Exempelvis håller E45 norr om Dalälven lägst kvalitet av Europavägarma, sämsta riksvägen i undersökningen är väg 86 i Jämtland. Därför kräver nu Motormännen ökade satsningar på underhåll där vägarna är som sämst och underhållet eftersatt:

 

– För trafiksäkerhetens skull vill vi rikta uppmärksamheten mot trafikfarliga vägar så att underhållet påskyndas på ställen där det är mest akut, säger Carl Zeidlitz.

Inlagd: Juli 09, 2018