Kupéfilter hur ofta skall man byta det?

Vad är ett kupéfilter

Ett kupéfilter säkrar att den luft som kommer in i bilen är frisk, ren och fri från partiklar. Kupéfiltret har som uppgift att filtrera luften som kommer in i bilen från olika föroreningar till exempel damm, avgaser, bakterier och pollen. Det är viktigt att byta ut kupéfiltret med jämna mellanrum eftersom det förlorar sin filtrerande effekt efter ett tag. De partiklar och avgaser som finns i trafiken är hälsovådliga och bör filtreras så effektivt som möjligt för att undvika exponering så lång som det går.

De hälsovådliga ämnena och partiklarna som sugs in i bilen kan nå koncentrationer som är betydligt högre i bilens kupé jämfört med om man står vid vägkanten. Det beror på att kupén är ett slutet rum och därför är ventilation och filtrering av luft mycket viktigt. För personer med allergier spelar kupéfiltret en mycket viktig roll eftersom de filtrerar bort allergener från luften. Hur vet du när du ska byta ditt kupéfilter Om kupén börjar lukta unket eller surt så är det ett klart tecken på att du behöver byta filtret. Andra indikatorer kan vara att värme/kyla fungerar dåligt, detta beror på att filtret täpps igen av alla partiklar och smuts som fastnar i det och försämrar luftflödet i bilen. Detta kan också resultera i fuktiga/immiga rutor.

Hur ofta ska man byta kupéfilter

Det framgår i bilens servicebok hur ofta du rekommenderas att byta filter. Många biltillverkare rekommenderar att byte filter vid 15,000 km, detta görs ofta i samband med service. Men du bör ha som utgångspunkt att byta ditt kupéfilter med 1 – 2 års mellanrum. Om du lider av allergi kan det vara nödvändigt att byta kupéfilter varje år. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss på Mekonomen så kan vi hjälpa dig både med att byta filter och att kontrollera kupéfiltret, vi byter ut det åt dig vid behov! På vissa bilmodeller går bytet på några minuter.

Vad kostar ett kupéfilter?

Ett kupéfilter kostar från ca 250 kronor och uppåt, det är alltså inte fråga om en särskilt stor investering. Om du lämnar in bilen för att byta filtret så tillkommer verkstadens kostnad vid bytet. Det går oftast snabbt att byta filter, men på vissa bilmodeller kan det vara lite knepigare och då tar det längre tid. Här är ett par varianter på filter:

  1. Standard kupéfilter – Den enklaste typen av filter, filtrerar bort de flesta partiklarna från luften, om du liter av allergi eller har luftvägsproblem så kanske du skall titta på ett mer avancerat filter.
  2. Kolfiberfilter – Det aktiva kolet i filtret effektiviserar filtreringen av luften i kupén, fungerar bra för pollenallergiker.
  3. Allergifilter – Den här typen av filter filtrerar bort mesta, från pollen till bakterier, och mögelsporer.

Självklart kan du byta filtret själv, det är relativt enkelt på de flesta bilmodeller.

Hur byter man kupéfilter själv?

Hur byter man kupefilterDet är oftast ganska enkelt att byta ut luftfiltret i bilen, det skiljer sig lite mellan olika bilmodeller så titta i bilens handbok. Du kan också välja att köpa ett filter och ta med det när du lämnar in bilen på service, så byter vi det åt dig i samband med att vi utför service på din bil. Kupéfiltret är placerat på lite olika ställen beroende på vilken bil du har. Det kan sitta i handskfacket eller nära instrumentbrädan. Men det kan också sitta i motorutrymmet. Så här byter du filter inne i bilen. Om kupéfiltret sitter inne i bilen ska du först titta nere vid passagerarsätet, vid fotutrymmet eller under handskfacket. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att ta bort någon del av handskfacket för att komma åt filtret.

  1. Lossa panelen som sitter under handskfacket och dra ut den
  2. Här hittar du ett fack till där kupéfiltret sitter, öppna panelen med en torxnyckel.
  3. Lyft bort filtret från facket
  4. Sätt in det nya filtret
  5. Montera tillbaka allt på sin plats
Uppdaterad: November 23, 2023