Tävlingsvillkor - Sunkigaste bil

Allmänna tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingen.

 

1. Uppgifter om för- och efternamn kommer vi i samband med tävlingsbidragen publicera i Mekonomens egna kanaler, så som sociala medier och webbplatser. De uppgifter du lämnar till oss utöver namn kommer inte lämnas ut till någon part utanför tävlingsjuryn, redaktionen för enklarebilliv.se.

 

2. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som förnamn och ort att publiceras på internet, på dem som vinner. Övriga tävlingsdeltagare raderas på en gång. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

Mekonomen Group

Box 195 42

113 65 Stockholm

Märk kuvertet med GDPR.

 

3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Observera att du måste vara över 18 år för att få delta.

 

4. Ansvarig för tävlingen är:

Mekonomen Sverige

Solnavägen 4, Box 19542

104 32 Stockholm

 

5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Mekonomen Sverige. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Mekonomen Sverige får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Mekonomens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 

6. För att vara med och tävla om vinsterna ska bidraget stämma överens med definitionen av en sunkig bil. Vinnaren ska kunna bevisa att de är ägare av bilen alternativt erhålla intyg av bilägarens samtycke för tävlingsdeltagande.

 

7. Personuppgifterna sparas under tävlingsperioden samt tre månader efter avslutad tävling och används för:

  • Juryarbetet
  • Kontakta vinnare

 

8. Vinnarna utses av en jury bestående av redaktionen för enklarebilliv.se. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 

9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 

10. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med förnamn samt ort publiceras på internet och i Mekonomens egna kanaler. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 

11. Mekonomen Sverige tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Mekonomen Sverige. Mekonomen Sverige tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

 

12. Personuppgifter kommer, enligt GDPR förordning, raderas tre månader efter sista tävlingsdag.

 

Några ord om dina personuppgifter

Mekonomen Sverige/Mekonomen Group arbetar alltid för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Denna informationstext avser vår behandling av personuppgifter samt de villkor som gäller för dig som är med och tävlar.Mekonomen kommer inte spara eller på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i ovan nämnda tävlingar. Med andra ord kommer vi inte i samband med ovan tävling använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter. Vinnaren i tävlingen kan dock komma att publiceras i Mekonomens ägda sociala medier-konton eller på vår webbplats. Genom att du deltar i tävlingen samtycker du till sådan publicering samt att du i övrigt har tagit del av dessa tävlingsregler.

 

Inledning

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. I samband med att ny lag om personuppgifter, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 har vi i uppgift att informera dig hur länge dina personuppgifter sparas.

 

Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ. Begreppet behandling av personuppgifter tar sikte på alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna exempelvis insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

 

Vilka uppgifter vi samlar in

När du besöker vår webbadress och deltar i vår tävling samlar vi in uppgifter om dig. Den information vi kan samla in är; (1) För- och efternamn, (2) Adress, (3) Telefonnummer, (4) E-postadress.

 

Information om hur du använder våra webbplatser, inklusive sökord, IP-adress, operativsystem, webbläsare, datatrafik och andra uppgifter om kommunikation som kan förekomma i samband med att du besöker våra webbplatser. All ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du använder våra tjänster, använder funktioner på webbplatsen eller deltar i vår kampanj.

 

Övrigt

På Mekonomen Groups webbplatser kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som Mekonomen Group inte kontrollerar. Mekonomen Group kan inte ta något ansvar för behandling av personuppgifter som sker utanför Mekonomen Groups webbplatser och det är därför viktigt att du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

 

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur Mekonomen Group behandlar dina personuppgifter. Om de uppgifter vi behandlar om dig skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har Mekonomen Group en skyldighet att vidta åtgärder för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Mekonomen Group.

 

Märk kuvertet med GDPR och skicka till:

Mekonomen Group

Box 195 42

113 65 Stockholm

 

Inlagd: April 03, 2018