Är det slut med diesel nu? Det här är vad vi vet om läget

Bakgrund

Det finns fördelar med dieselbränslet. Ofta är förbrukningen låg, vilket ger både lång räckvidd och låga bränslekostnader. Dieselmotorer kännetecknas också av lågt varvtal och högt vridmoment. Koldioxidutsläppen är ofta förhållandevis låga.
Detsamma gäller dock inte utsläppen av giftiga kvävedioxider som bland annat irriterar luftvägar och slemhinnor hos människor. Enligt Naturvårdsverket bidrar kväveoxider också till bildandet av marknära ozon och leder till försurning och övergödning av mark och vatten.

 

Nytt sätt att mäta utsläpp

Från och med nästa år införs en ny lag på EU-nivå som kräver en annan typ av certifieringsprocess för personbilar. De ska nu mätas på ett sätt så att de mer liknar verkliga förhållanden, till exempel med längre körsträcka och kortare tid på tomgång. Det kommer att visa ökade utsläppsvärden för många dieselbilar, det talas om mellan 30 och 40 procent högre siffror. Detta kommer att i vissa fall kunna innebära högre skatt.

 

Nya skatteregler

I Sverige har regeringen tagit fram ett nytt system för fordonsskatt som lagts i höstbudgeten, ett system som ska börja gälla 1 juli 2018.
De nya reglerna är ett så kallat bonus malus-system, där miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt.
Det här kommer att innebära höjd skatt för många dieselbilar. Till exempel kommer en Volvo XC60 D5 Automat som i dag kostar 2 824 kronor per år kosta 6 675 kronor per år under de första tre åren. Därefter blir skatten 3 283 kronor per år.*

 

Ingen skattebefrielse

Länge har dieselbilar med tillräckligt låga CO2-utsläpp varit skattebefriade under fem år. Den regeln tas bort i och med att det nya skattesystemet införs.

 

Begagnade bilar påverkas inte

Bilar som redan rullar i trafik kommer inte att påverkas av de nya reglerna. De nya reglerna gäller bara bilar som tas i trafik efter 30 juni 2018.

 

Förbud i flera städer

På många håll i världen finns starka krafter som vill förbjuda dieseldrivna personbilar. Redan nu finns dieselförbud i flera städer, ett exempel är Oslo som var först ut med ett tillfälligt dieselförbud. Långt gångna diskussioner om förbud även i svenska stadskärnor finns, men ännu är inga beslut tagna. Till exempel har Transportstyrelsen föreslagit miljözoner i Stockholm där dieseldrivna personbilar skulle nekas tillträde.

 

*Källa: BilSweden.

Inlagd: Oktober 18, 2017