Så duktiga bilförare är vi – om vi får säga det själva

Så duktiga bilförare är vi – om vi får säga det själva

Vi kör förhållandevis mycket bil. 43 procent kör varje dag och var tredje kör flera gånger i veckan. All denna bilkörning verkar ge oss ett gott självförtroende när vi sitter bakom ratten.

 

Enligt en undersökning från Mekonomen och Kantar Sifo tycker nästan varannan förare att de kör bättre eller mycket bättre än genomsnittet. Den andra hälften tycker att de är genomsnittliga förare. Endast 3 procent anser att de är något sämre än snittet – och en ynka procent tillstår att de är mycket sämre på att köra bil än genomsnittet.

 

I undersökningen, där 1 193 personer över 18 år i hushåll som har bil har intervjuats, framgår också att många tycker att de är bättre bilförare än sin partner. Detta gäller i högre utsträckning män än kvinnor, kvinnorna tycker också i högre grad att deras partner är en bättre bilförare än vad de själva är. 16 procent av deltagarna i undersökningen hävdar att deras partner kör bättre eller mycket bättre.

 

Synen på medtrafikanternas körskicklighet är problematisk. Undersökningen visar att för 51 procent av de intervjuade är den största oron andra bilisters körduglighet när man är ute och kör. Många är också oroade för att möta alkoholpåverkade förare eller trafikanter som inte håller avståndet.

Inlagd: April 04, 2018