Prata i telefon i bilen

Visst kan du prata i mobilen – med rätt tillbehör

Det har under flera år funnits begränsningar för hur man får använda sin mobiltelefon när man kör bil, sedan 2013 får förare ”ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”, som reglerna säger. Och 1 februari 2018 skärptes reglerna ytterligare. Ändringen innebar att en förare inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sådant sätt att hen håller den i handen. Förbudet mot att hålla utrustningen i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användningen påverkat framförandet av fordonet negativt.

 

Tydliga regler för mobil i bil

Alltså ett förbud mot att rattsurfa, skicka sms och prata i telefon utan någon typ av handsfreeutrustning.

– En tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar, sa dåvarande infrastrukturministern Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

 

Så kan du fortsätta att prata i telefonen i bilen

Många tillbringar mycket tid i sina bilar och behöver kunna prata i telefon för att få sin vardag att fungera. Och det kan fortfarande vara lagligt. Vissa bilmodeller har i dag inbyggda handsfree-system där mobiltelefonerna kopplas upp via bluetooth – och då är det helt okej att fortsätta prata.

Har man en bil som saknar den här tekniken finns andra lösningar. Till exempel kan man använda en handsfree med sladd till mobilen. Det finns också lösa handsfree-enheter som enkelt kan pluggas in i alla bilar och som sen paras ihop med mobilen via bluetooth. I din Mekonomenbutik kan du få hjälp med att hitta en lösning som passar dig och din bil.

 

Uppdaterad: Juni 20, 2022