Sveriges bästa rastplatser 2022

Här ligger Sveriges bästa rastplats

2022 har M Sverige granskat över 300 av Sveriges rastplatser som en del av trafiksäkerhetsarbetet. Organisationen skriver bland annat så här:

Bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol.

Rastplatserna måste helt enkelt ha bra standard så att det lockar till stopp under långa resor. I år har över 300 rastplatser bedömts av M Sverige och det är inte utseendet som betyder mest. I stället granskas rastplatsens utformning, parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, tillgång till sittplatser, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning, skyltning, skötsel och städning.

Sveriges bästa rastplats

När Sveriges bästa rastplats 2015 skulle utses så slutade det med två vinnare:

  • Skärsdalen vid Skärshults väg 26, 6 km nordost om Hyltebruk i Hallands län.
  • Vojmån vid E45, 25 km nordost om Vilhelmina i Västerbottens län.

Båda rastplatserna 2022 enligt M Sverige.

I listan här under är det en rastplats från varje län som är "bäst" i sitt län, klicka på länken för respektive rastplats för att öppna Google maps.

Källa: M Sverige

SHitta Sveriges bästa rastplats 2022

Fakta

En rastplats är en plats placerad vid en större väg, avsedd för vägtrafikanter att stanna och vila på. Runt om i landet finns drygt 350 rastplatser som förvaltas och sköts på uppdrag av Trafikverket.
Uppdaterad: Juni 30, 2022