Glömda trafikregler som kan ge dig dryga böter

Glömda trafikregler som kan ge dig dryga böter

 

För låg hastighet

Alla vet att man kan åka dit för fortkörning – men visste du att man kan bötfällas om man kör för långsamt också? Enligt reglerna måste körningen anpassas så att man inte stör eller hindrar andra trafikanter i onödan. ”Underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs” kan kosta dig 1 000 kronor.

 

Glöm inte att tuta

Tutan ska användas vid rätt tillfällen. Tutar du när du inte får kan det bli böter – och låter du bli att tuta kan det också straffa sig. Om en situation kräver att du ska varna med ljud- eller ljudsignal för att till exempel en fara ska kunna avvärjas måste du göra det. Annars riskerar du att bötfällas.

 

Håll till höger

Gillar du att ligga i mittfilen på motorvägen? Det kan bli dyrt. Enligt reglerna måste du nämligen använda det körfält längst till höger som är tillgängligt. Annars kan det kosta 500 kronor i böter.

 

Varva inte motorn

Det spelar ingen roll om du har en skönsjungande Ferrari med tolv cylindrar eller en Volvo med fyra – du får inte varva motorn hur som helst. I vissa situationer kallas det ”åstadkommit onödigt buller med motordrivet fordon” och kostar 1 000 kronor om polisen bötfäller dig.

 

Visa vad du ska göra

Det räcker inte med att respektera väjningsplikt. Som förare är du också skyldig att i god tid visa att hur du tänker agera. Det är alltså inte tillåtet att susa fram mot en korsning och bromsa sent. Då riskerar man att göra medtrafikanter osäkra – och att få böter. ”Underlåtelse att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt” säger Trafikförordningen.

 

Lasta rätt

Har du koll på hur mycket du får lasta i din bil? Det borde du ha. Att köra med får tung last kan nämligen bli mycket dyrt – upp till 4 000 kronor. Titta i bilens registreringsbevis, här står angivet hur tungt just din bil får lastas. Och glöm inte att räkna med vikten för människorna som färdas i bilen.

 

Stanna för bussen

Om hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre har du skyldighet att lämna företräde år bussar som kör ut från hållplatser. Struntar du i det kan det bli en tusenlapp i böter.

 

Släpp fram utryckningsfordon

Alla bilförare är skyldiga att lämna fri väg för utryckningsfordon. Det betyder att man måste flytta på sig när man ser blåljusen komma – det handlar om att rädda liv. Tänk på att trafikreglerna dock fortfarande gäller.

Inlagd: Februari 20, 2017