Dags för tjänstebil – det här gäller

Dags för tjänstebil – det här gäller

Tjänstebil – hur fungerar det?

– En tjänstebil får den anställde av sin arbetsgivare för att nyttja i sin tjänst. Beroende på hur arbetsgivarens bilpolicy är reglerad, så har den anställde olika riktlinjer att hålla sig till. Det kan till exempel vara att den anställde bara kan välja mellan x antal förbestämda bilmärken, bilen måste hålla sig inom en bestämd gräns för CO2-utsläpp, och den tilltänkta bilen måste hålla sig inom rätt Total Cost of Ownership.

– Används tjänstebilen för privat körning så uppstår en bilförmån som den anställde måste betala skatt på och som arbetsgivaren måste betala sociala avgifter på. Dock uppstår ingen förmån om bilen endast nyttjas i ringa omfattning privat. Mer om det finns beskrivet på Skatteverket.

 

Vad finns det för fördelar med tjänstebil?

– Du får ny bil vart tredje eller fjärde år till fast månadskostnad och slipper kontantinsats alternativt banklån. Bilförmånen är också generellt sett lågt beskattad i Sverige.

 

Finns det några nackdelar?

– Reseavdraget till och från arbetet är lägre jämfört med en privat bil, men sammantaget är bilförmånen väldigt förmånlig för föraren. Tjänstebilar kan innebära en ökad administration för företaget, om man inte har valt att outsourca hantering.

 

Vem passar tjänstebil för?

– Det passar de flesta förare som har behov av en bil privat.

 

Vad är det för regler som gäller?

– Föraren får betala skatt på förmånsvärdet som bland annat baseras på bilens listpris. Bilen måste skötas enligt arbetsgivarens bilpolicy. Arbetsgivaren ska betala sociala avgifter för förmånsvärdet.

 

Nu finns elektronisk körjournal

Föraren behöver föra körjournal för att bevisa hur mycket som har körts i tjänsten. Annars riskerar föraren att förmånsbeskattas för all tid som bilen har använts. Det är alltid föraren som ansvarar för att körjournalen är rätt ifylld. I lagen finns inget uttryckligt krav på körjournal, men utan en korrekt ifylld journal riskerar arbetsgivaren upptaxering och skattetillägg och föraren riskerar att förmånsbeskattas.

 

Ett bra hjälpmedel är en elektronisk körjournal, något som Stefan Gunnars, inköps- och sortimentsutvecklare på Mekonomen, har koll på och förklarar närmare:

– Det har funnits liknande produkter tidigare men den här ligger i en annan klass och är väldigt enkel i och med att det är en liten låda som du egentligen bara behöver sätta på laddning en gång i bilen. Sen kopplar du även in USB-kontakten så den startar igång och så registrerar du enheten på hemsidan. Ett abonnemang kostar ungefär 100 kronor i månaden och du får alla dina uppgifter och kan se på en karta när och var du har varit. Det finns även en app till den så att när du kör kan du skriva in en adress, vad kunden heter, om det är privat körning eller för företaget.

– I vanliga fall måste du enligt Skatteverket skriva upp varje gång du startar och stannar, mätarställningen, tidpunkt och plats, vilket de är stenhårda på. Om du blir stoppad med din tjänstebil så åker du dit för skattefusk om du inte fört journal. För de kommer titta på journalen och var det en vecka sedan du skrev upp så kan det bli böter.

 

Vad är viktigt att tänka på innan man skaffar tjänstebil?

– Gå igenom företagets bilpolicy för att se vilka bilar som du kan välja mellan. Titta på din familjesituation – behövs stor eller liten bil? Och slutligen, se över bränsleförbrukningen, säger Lisa Midbrink.

stefan_gunnars Stefan Gunnars Ålder: 46 år. Bor: Bro, utanför Stockholm. Gör: Inköps- och sortimentsutvecklare Mekonomen.
Inlagd: Juli 25, 2016