Polisen: Då är det okej att bryta mot trafikreglerna

Polisen: Då är det okej att bryta mot trafikreglerna

I vanliga fall gäller samma regler för polisbilar som för andra bilar. Men då och då tillåter omständigheterna att polisen bakom ratten bryter mot trafikreglerna.

 

Regleras i Trafikförordningen

I Trafikförordningen kapitel 11 regleras vilka undantag mot trafikreglerna som polisen får gör i speciella situationer. Här framgår till exempel att polisen alltid får köra bil eller motorcykel i parker och på gågator, så länge hastigheten är lägre än 30 km/h. Så länge man är polis i tjänst är det också tillåtet att köra mot enkelriktat.

I brådskande ärenden får polisen också bryta mot hastighetsbestämmelserna. En vanlig missuppfattning är att detta bara får ske när blåljus och sirener är påslagna, men eftersom det finns tillfällen när polisen varken vill synas eller höras är det upp till föraren att avgöra när dessa ska användas.

I extrema fall kan polisen också köra mot rött och strunta i att stanna vid en stoppskylt. Regler om till exempel väjningsplikt, påbjudna körbanor och omkörningsförbud kan också sättas åt sidan om situationen kräver det.

 

Privatpersoner

Som privatbilist får man dock hålla sig till reglerna. Det finns inga omständigheter som automatiskt innebär några undantag. Men, det kan ändå finnas situationer där vanliga förare kan få tillstånd att till exempel köra för fort.

– En polisman kan ge dig tillåtelse att bryta mot trafikreglerna, skriver Polisen i en kommentar på Facebook.

Inlagd: Maj 09, 2018