Statistik: Var fjärde bil har bristande belysning

Statistik: Var fjärde bil har bristande belysning

En bil har många typer av belysning som fyller flera olika funktioner. En av de viktigaste är att man ska se ordentligt när under körning i mörker eller dimma, här är det hel-, halv och dimljusen som gör jobbet.

Bilen har också speciell belysning för att fordonet ska vara synligt för andra trafikanter. Tillsammans med halvljusen är här bakljus och positionsljus viktiga. Bilen har också belysning som används för att kommunicera med andra i trafiken. När bromsljusen tänds betyder det att föraren bromsar och när blinkers aktiveras får medtrafikanterna veta att föraren planerar att byta riktning.

 

En av fyra har brister

Enligt besiktningsstatistik från bilprovningen har 27 procent – drygt en fjärdedel – av alla bilar i Sverige brister i belysningen. Att det innebär ökade risker i trafiken är självklart, speciellt nu under vinterhalvåret. Det kan därför vara en bra idé att själv kontrollera hur det står till med bilens alla lampor.

– Det finns många saker man kan kontrollera själv och åtgärda innan man åker iväg med bilen. Det är särskilt viktigt med en fungerande och rätt inställd belysning för att se och synas. Nya lampor med starkare ljus kan göra stor skillnad i vintermörkret, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning och bilar.

Bilprovningens tips: Så syns du bättre i trafiken Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar. Reflexer: Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.
Uppdaterad: November 22, 2023