Just nu har vi fri frakt på hela vårt sortiment i webbshoppen. Gäller till och med sista juni.
Autoglym Intensive Tar Remover 325 ml

Varumärke Autoglym

Artikelnummer 41-AG-9623

Autoglym Intensive Tar Remover 325 ml

Autoglym

41-AG-9623


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-06-29

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 180 kr
-10%
199 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Avlägsnar snabbt tjära, lim, fett, vaxer, oljor, silikoner och smutsbeläggningar från lack och andra ytor. Fläckar av asfalt och tjära löses upp och rinner av. För utvändig användning.
Laddar...