Sök säkerhetsdatablad

En del av de produkter du hittar i butik och här på mekonomen.se innehåller kemikalier och klassas som farliga enligt CLP-förordningen.

När kemiska produkter som klassificerats som farliga överlåts för yrkesmässigt bruk ska leverantören alltid förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatabladet ska informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

>> Sök säkerhetsdatablad