Köpvillkor

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Mekonomen AB (Publ).

org. nr 556392-1971

Box 19542
104 32 Stockholm

info@mekonomen.se

De personuppgifter du lämnar till oss används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service och för marknadsföringsändamål. Inom ramen för våra marknadsföringsåtgärder kan vi lämna dig information om egna, koncernens (koncernen med moderbolaget Mekonomen AB) samt särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster, vilket också kan innebära att dina personuppgifter kan användas/behandlas för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Mekonomen AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Mekonomen AB målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. 

Mekonomen AB, Box 19542 104 32 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till Mekonomen AB. Genom godkännande av dessa Köpvillkor samtycker du som kund till Mekonomen AB behandling av personuppgifter enligt denna punkt. 

Mekonomen AB behandlar dels uppgifter som du som kund själv lämnar till Mekonomen AB, t.ex. kontaktinformation och personnummer, samt uppgifter som Mekonomen AB eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp. I samband med ditt köp kontrollerar vi dina uppgifter mot folkbokföringsregistret.

Mekonomen AB kommer att behandla de personuppgifter som du som kund lämnar till Mekonomen AB för administrera din beställning och din leverans av varor.  Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål.  Om du särskilt samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring.

Mekonomen AB behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Mekonomen AB koncernen. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB.

Du som kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig som kund hos Mekonomen AB, oavsett hur de samlats in. Om du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Mekonomen AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Ansvar

Vi förutsätter att köparen av produkter på mekonomen.se äger nödvändig kunskap avseende montering av beställd reservdel. Köparen ansvarar för att levererad reservdel monteras på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Genom ej fackmannamässigt arbete kan det uppstå avsevärd fara för användaren. Skadeståndsanspråk avseende följden av felaktig användning/montering beaktas ej.

Läs alltid respektive produkts instruktionsanvisningar.

Byte

Som kund har du rätt att byta köpt vara inom 14 dagar efter att du mottagit varan. Byte av vara kan ske via retur med Posten eller i någon av våra svenska Mekonomenbutiker mot uppvisande av den följesedel/kvitto som medföljer varan vid leverans, tänk på att även ta med eventuellt Mekonomenkort. Varan och dess förpackning ska återlämnas i oskadat skick.

Ej uthämtade paket

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut inom 14 dagar förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 199 kronor.

Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför Mekonomens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till Force Majeure. Detta innebär att Mekonomen befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Garantier

Du får 3 års garanti på samtliga reservdelar (undantaget utbytesmotor och utbytesväxellåda som har 1 års garanti samt delar till släpvagn och liknande från Valeryds). För övriga produkter gäller den enskilda varans garantitid. Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för. Observera att för service- och slitagedelar måste rekommendationer om utbytesintervall följas, det vill säga varan kan behöva bytas inom 3 år på grund av normalt slitage. Garantin gäller 3 år från inköpstillfället och är personlig, det vill säga den kan inte överlåtas.

För reservdelar av märket ProMeister gäller ovanstående förutsättningar för garantin. Dock är garantitiden för dessa reservdelar 5 år. Reservdelar märkta med symbolen "Bra" har 1 års garanti.

Garantier elprodukter

För att en retur skall accepteras måste varan vara oanvänd och omonterad av köparen. Varan ska returneras i originalförpackning. I övriga fall se allmänna garantivillkor.

Ångrar köparen ett köp eller om varan beställdes av misstag, har köparen full retur och bytesrätt inom 14 dagar från fakturadagen.

Önskar köparen returnera varan efter 14 dagar, kan detta bara ske efter avtal med Mekonomen, en hanteringsavgift på minst 15 % av varans kostnad kan tillämpas vid krediteringen.

Returer av varor äldre än 12 månader från fakturadatum accepteras ej.

Har köparen beställt fel krediteras inte frakten vid retur.

Returpaket får inte skickas till Mekonomen mot postförskott eller efterkrav. Returfrakten betalas av avsändaren.

Vid returpaket från köparen till Mekonomen på grund av leveransfel, begär retursedel från Mekonomen.

Mekonomen accepterar endast returkostnader enligt postens företagspaket 16:00-taxa.

Leveranser

Den beräknade leveranstiden för en produkt anges i varukorgen och på produktsidan. Avvikande leveranstider kan förekomma och vid större kampanjer kan leveranstiden bli något längre.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I varukorgen syns det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i varukorgen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i varukorgen beroende av valt fraktsätt.

Rabatter

Rabatter och erbjudanden på mekonomen.se kan ej kombineras med varandra.

Prissänkta produkter i vår webboutlet

För produkter som säljs till reducerat pris (prissänkningen framgår visuellt och produkterna markeras i möjligaste mån med en Outlet-symbol) gäller varken bytes- eller returrätt. Däremot får du självklart reklamera produkten. Produkterna som säljs i Mekonomens webboutlet består till stor del av utgående artiklar och priserna gäller endast så långt lagret räcker. En outlet-artikel som har sålt slut kommer alltså inte att uppdateras med ett nytt saldo.

Tänk också på att bilderna på dessa produkter kan vara exempelbilder.

Reklamation

Vi kontrollerar i möjligaste mån varje försändelse innan den skickas till dig som kund. Skulle det trots allt visa sig vara fel på produkten så ersätter vi självklart dig med en ny produkt. För att reklamera fel i beställd vara ska du omgående kontakta oss på telefon 0771-72 00 00 eller via mejl e-handel@mekonomen.se.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som avses i 1 § andra stycket (Konsumentköplagen) kan meddelande om felet i stället lämnas till näringsidkaren. Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

Returer

Returnera produkten på samma sätt som du mottog den, det vill säga hämtades den ut i butik så returnera den via butik. I övrigt ska returer skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. På mekonomen.se gäller alltid fria returer. Vid leveranssätt Hem till dörren eller Företagspaket ersätter vi endast dina fraktkostnader om du returnerar hela beställningen.

Återbetalningsskyldighet
Vi ska, om du har utnyttjat din returrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. 

Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, det vill säga felaktig information gällande till exempel priser.

Åldersgräns

För att handla på mekonomen.se måste du vara minst 18 år gammal.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.