Medlemsvillkor för Mekonomens kundklubb

Medlemskap

Välkommen till Mekonomens kundklubb. Dessa medlemsvillkor är tillämpliga på ditt medlemskap. Med ”Mekonomen” eller ”vi” avses Mekonomen Company AB, org. nr 556724-9254.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem i kundklubben. För att bli medlem måste du vara en privatperson, fyllt 18 år och ha svenskt personnummer. Ditt medlemskap börjar gälla först efter att din registrering gått igenom och efter att du accepterat medlemsvillkoren samt dataskydds- och integritetspolicyn. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap.

När du handlar hos en Mekonomenbutik, registreras ditt köp som ett medlemsköp genom att du visar upp giltig ID-handling eller medlemskort. Giltiga ID-handlingar är svenskt körkort, ID-kort och pass. Personbevis gäller inte som ID-handling. När du handlar på mekonomen.se registreras ditt köp som ett medlemsköp om du anger ditt personnummer och i verkstad så sker det via ditt fordons registreringsnummer.

Erbjudanden, förmåner och kommunikation

Som medlem i kundklubben får du personligt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden och utvalda generella medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till event mm.

Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, sms, brev och på mekonomen.se, men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook) samt telefon.

Du kan när som helst kontakta oss och uppdatera dina kontaktuppgifter. Om din kontaktinformation ändras ber vi dig att kontakta oss för att uppdatera den så att du inte riskerar att missa erbjudanden och kommunikation från oss. Du kan även välja att avsäga dig från e-post eller SMS genom att avsluta din prenumeration. För det fall du väljer att avsäga sig från all kommunikation förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt medlemskap.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (om dig), t.ex. köp- och klickhistorik, fordonsinformation, bostadsort och angivna preferenser gör vi en analys på segments- individ- eller aggregerad nivå. Insikterna från analysen kan ligga till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden och förmåner du mottar från oss. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Våra analyser innebär att vi behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden enligt villkoren för medlemskapet. Vi kommer i första hand att samla in informationen direkt från dig men för att kontrollera att vi exempelvis har rätt adressuppgift till dig kan vi också behöva kontrollera informationen mot offentliga register.

Personuppgiftsansvarig

Syftet med att vara medlem i kundklubben är att du ska erhålla personligt anpassad kommunikation med personliga erbjudanden och utvalda generella medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till event mm. För att kunna tillhandahålla dig detta krävs att vi behandlar dina personuppgifter.

Mekonomen Company AB, organisationsnummer 556724-9254, med adress Box 19 542, 104 32 Stockholm är personuppgiftsansvarig för Mekonomens kundklubb. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Du kan skicka ett mejl till gdpr@mekonomencompany.com.

Vi har ett intresse av att utvärdera och utveckla de köp- och tjänsteerbjudanden som tillhandahålls av verksamheter som representerar varumärket Mekonomen vilket kommer leda till att verksamheterna blir mer relevanta i sina erbjudanden. Vi kommer därför att genomföra analyser av våra medlemmars personuppgifter på aggregerad-, segmenterad- och individnivå.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem hänvisas till vid var tid gällande integritetspolicy för kundklubben som du hittar på mekonomen.se.

Giltighet och avslut

Ditt medlemskap hos Mekonomens kundklubb gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundservice. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.

Notera att för det fall du har varit inaktiv under en period av fem år kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas.

Mekonomen förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet eller vid brott mot dessa villkor som kan anses väsentliga.

Ändringar av medlemsvillkor

Mekonomen förbehåller sig rätten att göra ändringar i medlemsvillkoren. Du hittar de aktuella medlemsvillkoren på mekonomen.se. Alla ändringar som görs kommer att publiceras på mekonomen.se, i dessa medlemsvillkor under detta avsnitt. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med de ändringar som gjorts. Om vi vidtar omfattande ändringar av materiell betydelse kommer vi via e-post (förutsatt att du har meddelat oss din e-postadress) att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. För det fall du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss gärna på direkt@mekonomen.se

Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2023-02-24

14 dagars ångerrätt

Från dagen som du tagit emot din vara

Hämta i butik

Du väljer hur och var produkterna ska skickas

Garanti på reservdelar

Alla Mekonomens reservdelar har 1-5 års garanti

Fri frakt

Gäller beställningar till butik

Välkända varumärken

Från branschens ledande leverantörer