Mekonomenklubben _innehallssida

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Mekonomen AB (Publ).

De personuppgifter du lämnar till oss används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service och för marknadsföringsändamål. Inom ramen för våra marknadsföringsåtgärder kan vi lämna dig information om egna, koncernens (koncernen med moderbolaget Mekonomen AB) samt särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster, vilket också kan innebära att dina personuppgifter kan användas/behandlas för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Genom din ansökan av ett Mekonomenkort samtycker du till den behandling av personuppgifter som anges ovan.

Om du önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, om du vill ändra dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam från oss och/eller våra samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress.

Kontakt

Mekonomen AB (Publ)
org. nr 556392-1971

Box 19542
113 65 Stockholm

info@mekonomen.se