Mekonomenklubben _innehallssida

Behandling av personuppgifter

På Mekonomen värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Mekonomen Detaljist AB, organisationsnummer 556157–7288, med adress Box 19 542, 104 32 Stockholm är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom Mekonomens e-handel, inom Mekonomens medlemsklubb samt inom Mekonomen billleasing och Mekonomen Fleet.

Mekonomen består även av ett stort antal butiker och verkstäder där en del av enheterna ägs av Mekonomen medan andra enheter är samarbetande parter som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. För att få tillgång till butikernas och verkstädernas fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta respektive butiks- eller verkstadsbolag. Använd gärna vår sökfunktion för att enkelt hitta kontaktuppgifter till våra butiker och verkstäder.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: gdpr@mekonomengroup.com

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilka kanaler eller tjänster du väljer att använda. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter om du är en e-handelskund, om du är medlem i vår medlemsklubb, om du är kund hos Mekonomen billeasing eller Mekonomen Fleet.