Bromsbyte

För din och andras säkerhet måste bilens bromsar vara i gott skick.

Bromsbyte

För din och andras säkerhet måste bilens bromsar vara i gott skick.

Varför ska du boka bromsbyte hos Mekonomen?

Din bil måste ha optimal bromsverkan

Vi går igenom alla delar för din säkerhet

Vi byter bara det mest nödvändiga

Bromsbyte är viktigt för allas säkerhet

Ingen bil får köra omkring med bromsar som inte fungerar optimalt. Dina bromsar måste därför kontrolleras och bytas med jämna mellanrum.

Om du misstänker ett högt slitage på dina bromsar är det viktigt att du bokar tid för bromsbyte. Hos Mekonomen kan du vara trygg, vi kontrollerar vad som är fel och rekommenderar det som behövs bytas för din säkerhet.


Byta bromsbelägg och bromsskivor?

När du trycker på bromspedalen bildas ett tryck som pressar bromsbeläggen mot bromsskivorna, vilket gör att hjulen bromsas in. När du bokar ett bromsbyte kontrollerar vi slitage och rekommenderar en nödvändig åtgärd. Om det räcker att byta bromsklossar får du en offert på det. Vid byte av bromsskivor byter vi även alltid ut bromsbeläggen.

Även bromsrören kan behöva bytas

Vi byter bromsvätska, det som ibland felaktigt kallas för bromsolja. Vi kontrollerar även bromsrören så att de är i gott skick. Om de spricker försvinner trycket, och då förlorar bilen sin bromsverkan.

 

Vad ingår i ett bromsbyte?

Byte vid behov av det som är slitet t.ex:

  • Bromsbelägg
  • Bromsskivor
  • Bromsok
  • Bromsvätska

Vad kostar ett bromsbyte?

Kostnaden för att reparera bromsar beror på vilka delar som måste bytas.

När du bokar bromsbyte på Mekonomen.se får du en offert från den verkstad du väljer.

 


Tilläggstjänster

Bör man byta både bromsbelägg och bromsskivor?

Vid normalt slitage kan du byta bromsbeläggen tre gånger före du måste byte bromsskivorna. Men det beror på hur dina belägg slits.

Om du bokar ett bromsbyte hos Mekonomen kontrollerar vi vad som behöver bytas. Vid byte av bromsskivor byter vi även bromsbeläggen, eftersom det annars finns risk att de nya skivorna slits fort och farligt ur säkerhetssynpunkt.

Bilens bromsar kan vara sämre än du tror

Undersökningar visar att var femte bil kör omkring med dåliga bromsar. I Sverige påverkas bromsarna mer under vintern, framförallt kan vägsalt få bromsarna att kärva.

En bil med svag bromsverkan får längre stoppsträcka, och skulle bromsarna ta olika mycket kan en kraftig inbromsning göra att bilen hamnar i en farlig sladd. Om du misstänker att din bil har en eller flera dåliga bromsar, boka ett bromsprov för att göra en kontroll!


Våra andra tjänster