Autoglym Extra Gloss Protection - Flytande bilvax 325 ml

Varumärke Autoglym

Artikelnummer 41-AG-9615

Autoglym Extra Gloss Protection - Flytande bilvax 325 ml

Autoglym

41-AG-9615


Medlemspris:

386 kr
Ej medlem: 429 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-23

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

FLYTANDE HÅRDVAX Flytande hårdvax och lackförsegling som ger högglans och långtidsskydd för alla typer av billack. Innehåller en avancerad blandning av hårdvaxer, hartser och oljor som ger ett djupgående skydd mot föroreningar i miljön, samt påfrestande väderförhållanden.
Laddar...