MOTIP Headlight Clear Sight Set - Strålkastarpolering

Varumärke Motip

Artikelnummer 41-659369841

MOTIP Headlight Clear Sight Set - Strålkastarpolering

Motip

41-659369841


Medlemspris:

636 kr
Ej medlem: 707 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-22

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

Ett komplett paket med allt som behövs för att återskapa glansen på strålkastarna.
Laddar...