Mekonomens hållbarhetsarbete

Som ledande aktör i branschen har vi ett särskilt ansvar vad gäller hållbarhet. Hållbarhet ska vara en integrerad del i vår affärsverksamhet och skapa värde för bolaget och våra intressenter. Vårt hållbarhetsarbete utgår från en kartläggning av våra mest väsentliga hållbarhetsområden. I kartläggningen har bl.a. våra intressenters krav och förväntningar, nationella och internationella överenskommelser (t.ex. FN:s globala hållbarhetsmål), trender samt lagstiftning analyserats.

Koncernen har signerat FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vår Code of Conduct innehåller flera policyer, bl.a miljöpolicyn, arbetsmiljöpolicyn, kvalitetspolicyn och antikorruptionspolicyn. Våra krav på leverantörer avseende hållbarhet förtydligas i en särskild leverantörskod.

I Mekonomen Sverige har vi ett systematiskt arbetssätt där våra verkstäder arbetar och är certifierade utifrån standarden Godkänd Bilverkstad.

Läs mer om Mekonomens hållbarhetsarbete och redovisning på våra investerarsidor

Miljö- kvalitets- och arbetsmiljöpolicy

Vår miljö- kvalitets- och arbetsmiljöpolicy finns integrerad i koncernens Code of Conduct, som du hittar här.

Allmänna frågor

0771-72 00 00 direkt@mekonomen.se

Mån-sön: dygnet runt

E-handelsfrågor

0771-72 00 00 e-handel@mekonomen.se

Mån-fre: 8-17

14 dagars ångerrätt

Från dagen som du tagit emot din vara

Hämta i butik

Du väljer hur och var produkterna ska skickas

Garanti på reservdelar

Alla Mekonomens reservdelar har 1-5 års garanti

Fri frakt

Gäller beställningar till butik

Välkända varumärken

Från branschens ledande leverantörer