Ansvar _inneha ¦èllssida

Mekonomens hållbarhetsarbete

Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder men också på vår bransch och vår omvärld. Därför ska vi ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch.Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget.

Sedan flera år tillbaka driver vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete inom hela organisationen där de viktigaste lokala frågorna är att arbeta med transporter, energiförbrukning och kemikalier. Samtliga butiker i Sverige och ett flertal verkstäder är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och ISO 9001 (kvalitet). Mekonomens globala hållbarhetsarbete sker med utgångspunkt ur FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och korruption.

Principerna skrivs även under av bolagets leverantörer. Våra värdeord är grunden för hur bolaget och alla medarbetare ska agera – och även hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss som företag. Värdeorden är specificerade i vår Code of Conduct.

Läs mer om Mekonomens hållbarhetsarbete och redovisning på våra investerarsidor