Priser

Kostnaden för att tvätta en bil varierar beroende på hur lång tid du använder de olika programmen. Du blir bara debiterad för den tid du använder och du kan hela tiden följa ditt saldo på displayen i tvättbåset.

Tjänst Pris per minut
Paustid 2 kr
Dammsugning 4 kr
Avspolning 5 kr
Skumborste 6 kr
Högglans 7 kr
Högtryck 8 kr
Vaxning 8 kr
Skumavfettning* 23 kr
Logga in

*)Skumavfettning används då bilen är mycket smutsig vintertid eller nedsmutsad med insekter sommartid. Normalt tar det ca 30–45 sekunder att täcka bilen och därefter trycker du på ”Paus” och låter medlet verka en kort stund innan du fortsätter att tvätta med nästa program. Kostnaden för att tvätta en bil varierar beroende på hur lång tid du använder de olika programmen. Du blir bara debiterad för den tid du använder och du kan hela tiden följa ditt saldo på displayen i tvättbåset.