CRC Låsfixarkit, De-Icer + PTFE - Låsolja, borttagning och skydd mot frost 40 + 15 ml

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-CR32455

CRC Låsfixarkit, De-Icer + PTFE - Låsolja, borttagning och skydd mot frost 40 + 15 ml

CRC

41-CR32455


Medlemspris:

95 kr
Ej medlem: 106 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-22

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Ingen Färre märkningsuppgifter lämnas i enlighet med avsnitt 1.5.2 i bilaga I.(Art 29 Förordning CLP) Aerosoldispenser med en maximal kapacitet på mindre än 50 ml omfattas inte av bestämmelserna i aerosolbehållardirektivet (75/324/EEG, artikel 1)

• Låsolja med PTFE: 40 ml låsolja och smörjmedel i ett. Löser upp is, snö och frost. Förhindrar lås att frysa. • Låsspray: 15 ml låsspray och låsrengörare i ett. Praktiskt fickformat som rengör och snabbt tinar upp snö, is och frost.
Laddar...