Autoglym Polar Seal 1 l

Varumärke Autoglym

Artikelnummer 41-AG-9793

Autoglym Polar Seal 1 l

Autoglym

41-AG-9793


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-06

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 386 kr
-10%
429 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mer information
ID14311670
Artikelnummer41-AG-9793
TillverkareAutoglym
Volym1
Laddar...