Rubbing

ProMeister

41-17240


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-05-23

Se lagerstatus i butik


153 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 2475007] med 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 2202396] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ett grovt polermedel för nedmattade ytor där man snabbt vill få upp glansen och ta bort repor. Går att polera bort nedmattningar ner till P1500. Polermaskin rekommenderas.
Laddar...