Köpvillkor i butik

Garantier

Du får alltid 3 års garanti på samtliga reservdelar (undantaget utbytesmotor och utbytesväxellåda som har 1 års garanti samt delar till släpvagn och liknande från Valeryds). För övriga produkter gäller den enskilda varans garantitid. Garantin gäller för fabrikationsfel som är resultatet av en felaktig tillverkningsprocess, materialfel eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felmontering eller brukande av varan som den inte är avsedd för. Observera att för service- och slitagedelar måste rekommendationer om utbytesintervall följas, det vill säga varan kan behöva bytas inom 3 år på grund av normalt slitage. Garantin gäller 3 år från inköpstillfället och är personlig, det vill säga den kan inte överlåtas.

För reservdelar av märket ProMeister gäller ovanstående förutsättningar för garantin. Dock är garantitiden för dessa reservdelar 5 år.

För reservdelar märkta med symbolen "Bra" gäller ovanstående förutsättningar för garantin. Dock är garantitiden för dessa reservdelar 1 år.

Öppet köp lagerhållet sortiment

Produkter som ingår i butikens lagerhållna sortiment får, om de inte är till belåtenhet, returneras inom 14 dagar från inköpsdagen. För att detta ska gälla krävs dock att produkten och originalförpackningen är i oskadat skick. Observera att detta inte gäller elektroniska reservdelar. Glöm inte att ta med kvitto.

Beställning av ej lagerförda produkter

Vid beställning av ej lagerförda varor tar butiken ut en depositionsavgift på 10 %. Depositionsavgiften dras av vid slutgiltig betalning av den beställda varan. Full betalning ska ske vid beställning av till exempel måttbeställda/lackerade artiklar som skräddarsydda bilklädslar.

Varureturer på beställda varor

Beställda produkter som inte är till belåtenhet får, i oskadat skick och med oskadad originalförpackning, återlämnas inom 14 dagar från avhämtningen. I dessa fall tillkommer det en administrativ avgift på 10 % av priset. Observera att detta inte gäller elektroniska reservdelar eller specialbeställningar).

Ej avhämtade beställningsvaror

Beställda produkter som inte hämtats inom 14 dagar från beställningsdagen returneras till respektive leverantör. I dessa fall tillkommer det en administrativ avgift på 10 % av priset. Betald depositionsavgift återbetalas därför ej.

Elektroniska reservdelar och specialbeställningar

Returer av ej använda elektroniska reservdelar som tändmoduler, laddningsregulatorer, tänddelar eller andra elektroniska komponenter med bruten förpackning godkänns inte. Vid specialbeställningar som till exmpel måttbeställda/lackerade artiklar lämnas ingen returrätt. Gäller vid uppvisande av kvitto.

Konsumentköplagen

Vi följer självklart rekommendationer och riktlinjer från Konsumentverket. Läs mer om de fullständiga villkoren här. Vi rättar oss också efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Reklamationer

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som avses i 1 § andra stycket ( Konsumentköplagen ) kan meddelande om felet i stället lämnas till näringsidkaren. Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

14 dagars ångerrätt

Från dagen som du tagit emot din vara

Hämta i butik

Du väljer hur och var produkterna ska skickas

Garanti på reservdelar

Alla Mekonomens reservdelar har 1-5 års garanti

Fri frakt

Gäller beställningar till butik

Välkända varumärken

Från branschens ledande leverantörer