Autoglym Active Insect Remover - Insektsborttagare 500 ml

Varumärke Autoglym

Artikelnummer 41-AG-9652

Autoglym Active Insect Remover - Insektsborttagare 500 ml

Autoglym

41-AG-9652


Medlemspris:

251 kr
Ej medlem: 279 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-27

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Koncentrerat skum som snabbt löser upp insektsrester från billack, plast och glas. Fungerar också bra på fågelspillning. Spraya på ytan. Vänta cirka 30 sekunder så att insektsresterna mjukas upp. Torka av med en mjuk trasa.
Laddar...