Zinc Industrispray

Varumärke CRC

Artikelnummer 41-30563

Zinc Industrispray

CRC

41-30563


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-12-12

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 216 kr
-10%
240 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

För förbättring av galvaniserat järn och stål. Ger elektrokemisk bindning med metallbasen. Idealisk till förbättring och reparation av svetsade och galvaniserade ytor. Ger aktivt skydd mot rost och rostangrepp.
Laddar...